Tuaropaki Trust

Tēnei au, tēnei au, tēnei au ko te uri whakaheke o te ipukarea a Tūaropaki. E tū whakaiti, tūmau nei, i runga i ngā tapuwae o ngā totaranui o te wao. Whai ake i te tika, te pono, me te aroha. Ngākau māhaki tētahi ki tētahi. Manaaki te whenua hei oranga anō mō te tangata. Kia tū kaha, kia manawanui, kia ū ki te pai, hei ara whai, hei ramaroa mō te hunga whaipānga ko te whānau whānui o Tūaropaki Hui ē… haumi ē … tāiki ē!

Tuaropaki is committed to the preservation and protection of all waahi tapu and waahi tupuna within our lands. We are dedicated to giving life to our guiding principles and supporting the aspirations of our owners and uri.

Sites of Significance risk assessment:

All staff, contractors and visitors must sign in via the onside app, and follow all general health and safety protocols for Tuaropaki worksites.

 

Prior to visiting the site:

  • Sites are located on multi hazard safety sensitive worksites. There are general health and safety requirements on all sites.
  • All staff, visitors and contractors must contact the Culture & Legacy Team and the appropriate site managers prior to visiting the site.

Arriving onsite:

  • Please contact the relevant worksite manager upon arrival.
  • There is a requirement to wear PPE on all sites.
  • Please exercise additional caution on particularly hazardous sites.

 

Wairangi

Waipapa

Turukanga

Tuhuatahi

Ruatangata

Parakiri

Moanui

Te Momo Whanau Whare

Te Momo Whanau Urupa

Seed Bank

Pa Harakeke

Ohineariki

Forestry Block